Tel:+91 89830-02935 / 95610-35555
Email : drpharande.clinic@gmail.com

Baramati Clinic

Dr. Pharande's Dental Clinic
Satav Sankul, Karbhari Circle,
Opp. Doodh Sangh, Kasba
Baramati – 413 102.
Maharashtra, India.

Phone:(+91) 2112 221 221 / 7020 49 7020
Timings: 10.00am – 2.00pm & 4.00pm – 8.00pm


Email :drpharande.clinic@gmail.com